Rezervari:  021.327.70.20 - 021.327.70.21

Termeni si Conditii

Condiții de utilizare

Acest website a fost dezvoltat de către HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 55-59, locația S24, etaj 2, București, sector 3, având CUI RO11966932 și fiind înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/6452/1999, pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui website, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, Dvs. confirmați faptul că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în întregime și în mod necondiționat următorii termeni și condiții.

Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui website este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest website este deținut și întreținut de către HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest website aparțin HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. și partenerilor acesteia.  HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe website de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe website nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe website. Orice date transmise către acest website devin proprietatea HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L., putând fi utilizate de către HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. În orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către  HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și a actelor normative care se aplică în cazul Dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

În nicio împrejurare, HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă Dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui website și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către Dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest website să fie exactă și corectă, HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest website. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, corectitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest website. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Păstrarea confidențialității datelor personale ale clienților noștri este foarte importantă pentru HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L., constituind și o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o devenind clientul nostru. Pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor Dvs. cu produse și servicii specifice și inovatoare, trebuie să înregistrăm, păstrăm și să utilizăm anumite informații personale despre clienții noștri. Intenția noastră este să tratăm informațiile personale pe care ni le furnizați cu maximă grijă și respect, în concordanță cu prevederile legii. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. se obligă să respecte întru totul prevederile Regulamentului UE nr 2016/679. În cazul posesorilor de card de fidelitate Hollywood Multicard, titularul de card poate solicita, în condițiile legii, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, pe adresa HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L Calea Vitan, nr. 55-59, locația S24, etaj 2, București, sector 3, exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la datele sale cu caracter personal, dreptului de a solicita rectificarea datelor, dreptului de a solicita ștergerea datelor, dreptului la restricționarea prelucrării, dreptului la portabilitatea datelor şi a dreptului de opoziţie. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. figurează în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 15082.

Încercare de fraudare

Orice încercare de afectare in orice mod a website-ului www.hmultiplex.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a acestuia și se va acționa la cercetarea penala a celui ce a încercat acest fapt.

Modificarea acestor termeni

HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS S.R.L. isi rezerva dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina oricând conținutul termenilor prezenți fără nicio notificare prealabilă. Orice modificare este acceptată în întregime și în mod necondiționat de către utilizatorii website-ului prin simpla utilizare website-ului, intervenită oricând după realizarea modificării.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Cadrul și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a website-ului în mod regulat, iar accesul Dvs. continuu sau utilizarea acestui website vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Regulament general cinematograf

Regulament HOLLYWOOD MULTICARD

Regulament Campanie - "Voucher Cadou Hollywood Multiplex"